Spørgeskema 1 og 2 skal besvares, fordi der er nogle forskere på Syddansk Universitet, som gerne vil undersøge, hvordan I forstår sprog.

 

Spørgeskema 1
Før undervisningsforløbet

 

Spørgeskema 2
Efter undervisningsforløbet

 

Kopiark 1A
Skabelsen

Lyt til skabelsen

 

Kopiark 1B
Syndefaldet

Lyt til syndefaldet

  L A N D S N E T V Æ R K E T   A F   F O L K E K I R K E L I G E  S K O L E T J E N E S T E R  •  L A N D S P R O J E K T   2 0 2 3 / 2 4