Faglig inspiration
Til lærerens forberedelse

 

Fase 4
Bibelen læst gennem forskellige briller

 

Fase 1
Menneskets begrænsede blik på verden

 

Fase 5
Verden set gennem forskellige briller

 

Fase 2
Metaforisk forståelse og forskellige synsvinkler

 

Evaluering

  L A N D S N E T V Æ R K E T   A F   F O L K E K I R K E L I G E  S K O L E T J E N E S T E R  •  L A N D S P R O J E K T   2 0 2 3 / 2 4